Các hoạt động kinh doanh

Sản xuất và bán các sản phẩm làm từ nhựa:

Các sản phẩm đồ gia dụng

Sản phẩm chăm sóc vườn

Sản phẩm dành cho vật nuôi

Đồ dùng dành cho trẻ em

Các sản phẩm ngoại thất

Các sản phẩm thân thiện với môi trường

Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Các sản phẩm văn phòng

Bộ đồ dùng ăn uống

Hợp đồng sản xuất các sản phẩm về công nghiệp làm từ nhựa:

Điện và các sản phẩm về điện tử ( chủ yếu là điện thoại di động)

Các sản phẩm văn phòng.