Quá trình phát triển

08/ 1966    Xây dựng nhà máy Mizuhashi ( văn phòng hiện tại cũng được đặt ở đó)

08/ 1974
    Xây dựng một nhà máy ở Osawano, Toyama

07/ 1987    Xây dựng một nhà máy ở Kamiichi, Toyama  

10/ 1987
    Giới thiệu thương hiệu "Richell"  

07/ 1991
    Đổi tên công ty thành "Richell Corporation"  

11/ 1993    Xây dựng thêm cơ sở Kamiichi với nhà máy sản xuất khuôn.  

08/ 1994    Trung tâm phân phối Mizuhashi bắt đầu đi vào hoạt động.  

08/ 1995
    Thành lập nhà máy sản xuất đồ nhựa Hua Yee Đông Quan - một nhà máy liên doanh tại Đông Quan, Quảng Đông, Trung Quốc   

02/ 1996
    Trung tâm phân phối Osawano bắt đầu đi vào hoạt động  

10/ 1997
    Thiết lập văn phòng chính thức của Richell tại Hong Kong .Thành lập công ty liên doanh Hua Yee tại Hong Kong  

06/ 1998    Nhà máy sản xuất với hơn 850 tấn máy móc bắt đầu được vận hành tại Mizuhashi  

01/ 1999    Nhà máy tái chế bắt đầu hoạt động  

03/ 1999
    Xác nhập tất cả các thương hiệu thành một thương hiệu duy nhất là "Richell"  

02/ 2001    Thiết lập văn phòng của Richell tại Mỹ  

11/ 2001
    Thành lập công ty lien minh tại Đại Liên, Liên Ninh, Trung Quốc.  

08/ 2004
    Thành lập liên doanh nhựa  khoa học và công nghệ Richell Kun Shan tại Kun Shan, Jiang Su, Trung Quốc.  

11/ 2006
    Kỷ niệm 50 năm thành lập  

03/ 2012
    Thành lập công ty Richell tại Hàn Quốc